Op donderdag 6 april houdt Wierde & Dijk haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Hotel Ekamper te Roodeschool, Radsweg 12. Aaanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30. In het tweede gedeeelte van de avond wordt een film vertoond van de heer Van Hoorn uit Leens over de landbouwpraktijken uit het begin en het einde van de vorige eeuw. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering is als pdf op deze plaats te downloaden; het jaarverslag is als pdf hier te zien.