Het Bestuur van Wierde & Dijk bestaat uit agrariërs en burgers.Het bestaat uit Attie Bos (Houwerzijl), Geert Bos (Usquert), Piet Glas (Loppersum) - secretaris, Harry Hoving (Bedum) – penningmeester, Koos Koop (Usquert) – voorzitter, Catrienus Rouwé (Onderdendam) en Fred de Ruiter (Westernieland).

Binnen Wierde & Dijk zijn diverse projectgroepen en commissies actief. Hierdoor worden meer mensen bij de uitvoering van het werk betrokken. Door het werk over meer mensen te verdelen blijft het ook leuk om vrijwilligerswerk te doen. In elke projectgroep en commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen. De projectgroepen en commissies worden ondersteund door projectmedewerkers.

Projectgroepen
Akkervogels: Anneke Flach (voorzitter), Geert Bos, Jacob Bosma, Allert Elema, Jacobien Louwes, Bauke Koole, Koos Koop, Catrienus Rouwé en Max van Tilburg
Rietvogels: Joke Hellenberg-Boerma (voorzitter), Bart Bos en Jan Stoffel
Weidevogels: Catrienus Rouwé (voorzitter), Margreet Wiersema en Sieger Wiersma
Agrarisch landschappelijk Bouwen: Attie Bos (voorzitter), Geert Bos, Fred de Ruiter, Harm Westers en Eddie van Wijk

Commissies
PR-commissie: Ineke Arends, Tineke Haack en Hanny Hiddema
Schouwcommissie: Attie Bos, Anneke Flach, Piet Glas, Joke Hellenberg-Boerma, Koos Koop, Louwke Meinardi, Catrienus Rouwé,  Fred de Ruiter, Max van Tilburg, Rieks Torringa en Gert van Wijk
Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.